Note(s)

photoblog

Archive for Marzec 2013

-13- -14-

leave a comment »

Zamraźniete drzewa na brzegu rzeki - Frozen trees on riverbank

Zamarźniete drzewa na brzegu rzeki – Frozen trees on riverbank

Polana - Glade

Polana – Glade

Po kliku większe – click to enlarge.

Written by serafion

24 marca, 2013 at 7:39 pm

Napisane w Color, Vistula